ورود


مرا به خاطر بسپار

ورود از طریق سایتهای اجتماعی

ثبت نام کاربر جدید

دریافت رمز جدید


کاربر: JULIANO_MUSIC
نت‌های موجود کاربر
ساز(ها)پیانو
جنسیتآقا
کشورItaly
درباره کاربر: My name is Juliano and i play the piano. I love music, from classics (Chopin, Mozart, Beethoven, etc) to dance. Much more than a hobby .Passion. I am delighted to play classics, I do invite you, to share with me the pleasure to enjoy. Help your self. Download the music you like. It is free. Appreciate your feed back. ENJOY!!
آدرس شخصی:http://sheetexchange.com/~JULIANO_MUSIC
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.

نت‌های موجود کاربر: JULIANO_MUSIC

HOW LONG
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: ROBERTO CACCIAPAGLIA
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 3 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "HOW LONG" by R. CACCIAPAGLIA. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
AVE MARIA
ساز(ها): پیانو
طبقه: کلاسیک
آهنگساز: JAQUES ARCADELT
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "AVE MARIA" by J. ARCADELT. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
STAVA MARIA DOLENTE
ساز(ها): پیانو
طبقه: کلاسیک
آهنگساز: ANTONIO LOTTI
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "STAVA MARIA DOLENTE by A. LOTTI. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
THE BEATITUDES - PIANO VERSION
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: VLADIMIR MARTYNOV
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "THE BEATITUDES" by V. MARTYNOV. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
VERDE
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: GUIDO E MAURIZIO DE ANGELIS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "VERDE" by G. & M. DE ANGELIS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
TROPICANA
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: GRUPPO ITALIANO
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "TROPICANA" by G. ITALIANA. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
THE TRUTH
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: SI SE'
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "THE TRUTH" by SI SE'. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
THE SHERIFF
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: GUIDO E MAURIZIO DE ANGELIS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "THE SHERIFF" by G. & M. DE ANGELIS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
STRUGGLE FOR PLEASURE
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: WIM MERTENS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 4 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "STRUGGLE FOR PLEASURE" by W. MERTENS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
SEYMOUR
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: STEPHEN SCHLAKS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "SEYMOUR" by S. SCHLAKS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
SENTIMENTAL
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: MIKE SIMPSON
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 1 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "SENTIMENTAL" by M. SIMPSON. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
PIANO GLASS ANGEL
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: YOANN LE DANTEC
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 4 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "PIANO GLASS ANGEL" by Y. LE DANTEC. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
OFF WE GO
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: TRENT DABBS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "OFF WE GO" by T. DABBS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
OBOE D'AMORE
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: GIAN PIERO REVERBERI
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 3 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "OBOE D'AMORE" by G. P. REVERBERI. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
O FORTUNA
ساز(ها): پیانو
طبقه: کلاسیک
آهنگساز: CARL ORFF
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "O FORTUNA" by C. ORFF. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
MOI LOLITA
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: ALIZEE'
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "MOI LOLITA" by ALIZEE'. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
MESSAGES
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: VANGELIS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "MESSAGES" by VANGELIS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
MAGIC DREAMS
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: STEPHEN SCHLAKS
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "MAGIC DREAMS" by S. SCHLAKS. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
LUX LIBERA NOS
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: ROBERTO CACCIAPAGLIA
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 5 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "LUX LIBERA NOS" by R. CACCIAPAGLIA. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
LA VITA E' BELLA
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
آهنگساز: NICOLA PIOVANI
خواننده / نوازنده اصلی: JULIANO MUSIC
اطلاعات نت: رونشت / گوشی، 2 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
توضیحات: My easy arrangement for PIANO SOLO of the song "LA VITA E' BELLA" by N. PIOVANI. JAM MUSIC APPROACH is the easy way to approach a song. Musicians of every kind deserve the possibility to experience and to be at ease with their improving performance. ENJOY!!
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
[صفحه قبلی] [صفحه بعدی]

Live Feed (Latest Sheets) Copyright © 2006-2024 – Hooman   وبلاگ | Privacy Policy | Terms and Conditions