ورود


مرا به خاطر بسپار

ورود از طریق سایتهای اجتماعی

ثبت نام کاربر جدید

دریافت رمز جدید


کاربر: hooman
نت‌های موجود کاربر | نت‌های درخواستی کاربر
ساز(ها)پیانو
جنسیتآقا
کشورCanada
درباره کاربر: I am the creator of this site and I play the piano. Please enter your sheets in the site so we can improve this community soon! Thanks.
آدرس شخصی:http://sheetexchange.com/~hooman
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.

نت‌های موجود کاربر: hooman

Imagine
ساز(ها): پیانو
طبقه: موسیقی پاپ (غیر ایرانی)
آهنگساز: John Lenon
خواننده / نوازنده اصلی: The Beatles
اطلاعات نت: ساده شده، 2 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
IMSLP / Petrucci Music Library
ساز(ها): پیانو، ویولن، گیتار، فلوت
طبقه: کلاسیک
توضیحات: This is a virtual library containing all public domain music.
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
پیش درآمد ماهور
ساز(ها): پیانو، ارگ، ویولن، گیتار
طبقه: ایرانی - سنتی
اطلاعات نت: 2 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Gole Gandom گل گندم
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - محلی
اطلاعات نت: 2 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Rhapsody of Isfahan پیش درآمد اصفهان
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
خواننده / نوازنده اصلی: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
اطلاعات نت: 4 صفحه، آکروبات
توضیحات: Simple Version
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
A Whole New World (Theme from Disney's Aladdin)
ساز(ها): All
طبقه: موسیقی متن فیلم (غیر ایرانی)
اطلاعات نت: ساده شده، 7 صفحه، آکروبات، آکورد دارد
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Koo Koo کوکو
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
خواننده / نوازنده اصلی: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
اطلاعات نت: 6 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Prelude پرلود
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
خواننده / نوازنده اصلی: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
اطلاعات نت: 5 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Soltan e Ghalbha سلطان قلبها
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - قدیمی
آهنگساز: Anoushirvan Rohani انوشیروان روحانی
خواننده / نوازنده اصلی: Ahdieh & Aref عهدیه و عارف
اطلاعات نت: 3 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Jeela فانتزی ژیلا
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
خواننده / نوازنده اصلی: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
اطلاعات نت: 9 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Golden Dreams خوابهای طلایی
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
خواننده / نوازنده اصلی: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
اطلاعات نت: 4 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Yaare Dabestani یار دبستانی
ساز(ها): ویولن، گیتار
طبقه: ایرانی - موسیقی متن فیلم
آهنگساز: Mansour Tehrani
اطلاعات نت: ساده شده، 1 صفحه، تصویر JPG
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
والس غنچه خندان
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - قدیمی
اطلاعات نت: 2 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Piano Scales
ساز(ها): پیانو
طبقه: کلاسیک
آهنگساز: Ferdinand Beyer
اطلاعات نت: تصویر JPG
توضیحات: Musical Scales for the Piano (Beyer)
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Roomy رومی
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
خواننده / نوازنده اصلی: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
اطلاعات نت: 3 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Meykadeh میکده
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Parviz Yahaghi پرویز یاحقی
خواننده / نوازنده اصلی: Marzieh مرضیه
اطلاعات نت: 3 صفحه، آکروبات
توضیحات: در دستگاه ماهور
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Azari Reng رنگ الماسی
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
اطلاعات نت: 1 صفحه، آکروبات
توضیحات: رنگ شاد ترکی
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Sari Galin ساری گلین
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - سنتی
آهنگساز: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
خواننده / نوازنده اصلی: Javad Maroofi استاد جواد معروفی
اطلاعات نت: 3 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Gole Gandom گل گندم
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - محلی
اطلاعات نت: 2 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
Bithday تولدت مبارک
ساز(ها): پیانو
طبقه: ایرانی - قدیمی
آهنگساز: Anoushirvan Rohani انوشیروان روحانی
اطلاعات نت: 2 صفحه، آکروبات
برای تماس با کاربران یا دریافت فایل وارد سایت شده یا عضو شوید.
[صفحه قبلی] [صفحه بعدی]

Live Feed (Latest Sheets) Copyright © 2006-2023 – Hooman   وبلاگ | Privacy Policy | Terms and Conditions